MÅLSÆTNING

I det følgende er skolens værdier udmøntet i fire hovemålsætninger 

Et positivt og trygt socialt fællesskab gennem flg. aktiviteter:

•    Fælles ture, rejser, musical, events mv.
•    2-4 mands værelser
•    Fester
•    Familiegrupper
•    Sport
•    Spontan hverdagshygge på gangene.

Den personlige udvikling:

•    At møde den enkelte hvor hun/han er.
•    Udfordringer til styrkelse af selvværd.
•    Ansvarlighed i forhold fællesskabet.
•    Holdningsdannelse/-bearbejdning.

Den faglige udvikling:

•    Der tages udgangspunkt i den enkeltes faglige niveau.
•    Udvikle og udfordre faglige anlæg og evner hos den enkelte elev.
•    Tilegnelse af faglige redskaber som kvalificerer til Folkeskolens afgangsprøver og 10. klasses prøven.
•    Mange valgfag på skolen.

Engagement i samfundet:

•    Kende og forstå det demokratiske samfunds fundament.
•    Elevråd - demokratiske arbejdsmetoder.
•    Praktik og projektopgaver.
•    Kende og forstå forhold i andre lande.
•    Udenlandsrejser for at lære andre lande og kulturer at kende.

EK 2018-19

NYT!!

EK 2017-18

LANDSLEJREN 2018

FODBOLD CAMP

EUROCLASS

FAGLIGHED

MUSIK

SPORT

MEDIE & KREA

REJSER

EVENTS

OPLEVELSER

DANS & SCENE