Fag Oversigt

I forhold til skolegang og obligatoriske fag er vi som efterskole sidestillet med en folkeskole, idet vi har præcis de samme fag og de samme skriftlige prøver, som man har i folkeskolen.

Som skole har vi en ambitiøs tilgang til skolegang og arbejder målrettet og dedikeret for at hver eneste elev, får bedst muligt udbytte af sin skolegang.

Følgende er en oversigt over obligatoriske fag i 8., 9. og 10. klasse. Eleverne har mindst 36 lektioner om ugen, inkl. valgfag. 

Fag

8. klasse

9. klasse

10. klasse

Dansk

O

O

O

Matematik

O

O

O

Engelsk

O

O

O

Tysk

O

O

O

Fransk*

V

V

V

Fysik/Kemi

O

O

O

Biologi

O

O

 

Geografi

O

O

 

Idræt

O

O

V

Samfundsfag

O

O

O

Historie

O

O

O

Kristen Liv

O

O

O

Fællestime

O

O

O

Musical

O

O

O

o = Obligatorisk, V = Valgfag, Blank = Tilbydes ikke.

* Fransk tilbydes kun hvis man har haft fransk i 8 klasse og vil tage Folkeskolens afgangsprøve i faget.

EK 2018-19

NYT!!

EK 2017-18

LANDSLEJREN 2018

FODBOLD CAMP

EUROCLASS

FAGLIGHED

MUSIK

SPORT

MEDIE & KREA

REJSER

EVENTS

OPLEVELSER

DANS & SCENE