Faglighed

Faglighed i skolen

Efterskolen har et formuleret ønske om at være en faglig skole, hvilket betyder at vi tager elevernes skolegang meget seriøst og har som mål at alle, uanset deres faglige niveau, har de bedst mulige forudsætninger for at udvikle sig fagligt.

Et udgangspunkt for at holde en høj faglig standard er, at lærerne har deres faglighed i orden, derfor har alle lærere på skolen, som udgangspunkt en læreruddannelse, de fleste med en del års erfaring.

Som lærer på Efterskolen kildevæld, skal man have lyst og evne til at undervise og motivere teenagere, dette betyder bla. at der er ro i timerne, så det er muligt for alle, at lære mest muligt.

Som skole er vi meget seriøse på vegne af vore skønne elever og går lang i vore bestræbelser på, at give eleverne de bedst mulige forudsætninger, for deres videre skolegang/uddannelse.

Rammerne om undervisningen er klasseværelser med god plads, ordentlige møbler og de nødvendige tekniske faciliteter til, at gøre undervisningen spændende og aktuel.

På Efterskolen Kildevæld sikrer vi optimal læring for alle ved, at lave så meget niveaudeling som muligt, hvilket betyder at alle tilhører en stamklasse og herfra går ud i niveaudelt undervisning i hovedfagene.

Som udgangspunkt skal man som elev have viljen til at ville lære, så længe det er udgangspunktet er det ikke afgørende, hvordan man ligger på en karakterskala.Det er dog vores klare ambition, at alle har forbedret deres boglige snit, når de forlader skolen.

Udgangspunktet er viljen til at ville lære, udmøntet i at man møder til tiden til alle timer, er aktiv og engageret på klassen og sørger for at få lavet sine lektier til tiden.

Lektiehjælp

Vi forsøger at hjælpe eleverne videre, i forhold deres faglige formåen. Vi sørger for kontinuitet i undervisningen, giver god tid til skolearbejdet og hjælp i lektielæsningen. Vi tílbyder lektiehjælp og specialundervisning. Vedr. specialundervisning er det vigtigt at fortælle os inden du starter på skolen, hvad du har svært ved samt informerer os om du har en PPR-udtalelse fra din skole eller kommune.

Ud over specielle lektielæsningsaktiviteter for udvalgte elevgrupper, er det hver eftermiddag/aften muligt at få hjælp til dine lektier, hos en af skolen faglærere som på skift har vagt ugen igennem.

Personlig mentor

Under hele dit efterskoleophold vil du have tilknyttet en personlig mentor, som vil guide og sparre med dig, åndeligt, fagligt og socialt. Som elev kan du dele liv og tanker med alle de voksne på skolen, men din personlige mentor vil være den der kender dig bedst og vil være optaget af, at netop du lykkes og for det bedst mulige ud af dit efterskoleophold.

Integrationsundervisning

En særlig side af skolens faglighed er undervisningen af de af vore elever, som ikke har dansk som deres oprindelige modersmål og som derfor har brug for en målrettet undervísning i dansk, tilpasset deres individuelle niveau.

Vi har stor erfaring på området og har det som en klar ambition, at vore tosprogede elver skal så godt som muligt videre herfra, rent danskfagligt.

Undervisningen foregår på meget små hold og suppleret med individuel undervisning, der hvor det er nødvendigt.

Tosprogede elever i vores sammenhæng er typisk resourcestærke elever fra feks. Burma, Afrika og Grønland, som socialt og kulturelt er velfungerende og indstillet på integration i det danske samfund.

Inklusison

Inden for skolens faglige rammer oplever vi, at kunne rumme og udfordre både vore mange dygtige elever og elever som har faglige udfordringer. Nøglerne til at dette kan lykkes er niveaudeling, ekstra kurser i dansk og matematik, samt kvalificeret lektiehjælp. Men en afgørende præmisse er stadig væk den enkelte elevs drivkraft og motivation for at lære.

Fransk

Fransk er et smukt sprog og vi gør en dyd ud af altid at kunne tilbyde Fransk på skolen også selvom der måske kun er to elever på et klassetrin.

Holdningsdannelse

Vi udfordrer eleverne til at drøfte og diskutere med hinanden og skolens medarbejderne for at danne deres egen holdning til livets mange facetter. Det kan være politiske forhold, etiske og moralske overvejelser, samt personlige forhold (tro, seksualitet, alkohol, parforhold mm.) Samfundsfag og kristen liv er typiske fag hvor holdninger og værdier bliver udfordret og diskuteret.

Fra indeværende skoleår har vi som supplement til ovennævnte startet et nyt valgfag Filosofi og tænkning, som netop appelerer til elevernes ønske om at diskutere og debatere livets store spørgsmål.

Kristent liv på skolen

Kildevæld er en  kristen skole som ønsker at repræsentere en glad og positiv kristendom, både i ord og handling. Vi har en daglig fællessamling, som typisk har fokus på et kristent emne som eleverne kan relatere til, kombineret med lovsang og bøn, der ud over bliver der løbende arrangeret samlinger med fokus på tro og liv.

Sport

På Kildevæld kan eleverne dyrke en række sportsgrene, fx: Fodbold, Badminton, Basketball, Volleyball, Håndbold, Amerikansk Fodbold og Løbetræning. Der er 2 ugentlige sportsaftner i hallen og deltagelse i turneringer og stævner. Der er desuden beachvolley-, udendørs streetbane og fitnessrum.

Musik

Skolen har et rigt musikmiljø. Mange spiller og synger når de kommer – endnu flere når de rejser. Vi tilbyder bl.a. fagene Rytmisk Samspil, Musikteori, Lovsang, Klaverspil, Guitarspil, solosang og Band. Eleverne producerer hvert år en musical i flot opsætning. I det meste af en måned summer hele skolen af kreativitet, nå alle bliver involveret i at lave kulisser, kostumer, øve musik/dans/sang, sætte lys/lyd og til sidst spille en række forestillinger, for mange hundrede tilskuere.

Kreative muligheder

På Kildevæld vil vi gerne udvikle og styrke elevernes kreativitet, hvilket betyder at der er mulighed for at vælge kreativt værksted som valgfag og man vil i det hele taget blive opmuntret til at udtrykke sig kreativt i film, fotografi, billeder osv.

 

 

EK 2018-19

NYT!!

EK 2017-18

LANDSLEJREN 2018

FODBOLD CAMP

EUROCLASS

FAGLIGHED

MUSIK

SPORT

MEDIE & KREA

REJSER

EVENTS

OPLEVELSER

DANS & SCENE