Inklusion

At være inkluderet er det modsatte af at være ekskluderet og handler om, at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab i klassen. Inklusionstænkning handler om at fokus er på den enkelte elev, som en del af fællesskabet, fremfor fokus på eleven isoleret set.

På Efterskolen Kildevæld udmøntes inklusionstanken i, at eleverne er en del af en hovedklasse, samtidig med at man i nogle sammenhænge er delt op i minder/andre enheder, alt efter ens faglige niveau. Det betyder at alle elever som udgangspunkt modtager undervisning, med passende faglige udfordringer.

For at opleve sig inkluderet skal nogle elever have ekstra hjælp og ekstra redskaber for at kunne være en del af det faglige fællesskab, hvilket indebærer mulighed for ekstra lektiehjælp, supplerende kurser i fagets enkeltelementer. Det kan også være brug af IT rygsæk og lignende hjælpemidler eller forlænget tid ved de skriftlige prøver.

Som skole er vi meget optaget af at alle vore dygtige elever skal udfordres maksimalt, samtidig med at elever som har svært ved et eller flere fag, skal have den nødvendige hjælp og støtte.

EK 2018-19

NYT!!

EK 2017-18

LANDSLEJREN 2018

FODBOLD CAMP

EUROCLASS

FAGLIGHED

MUSIK

SPORT

MEDIE & KREA

REJSER

EVENTS

OPLEVELSER

DANS & SCENE