STUDIEVEJLEDNING

Når du starter som elever på efterskolen, overtager vi forpligtigelsen omkring studievejleding og UU vejledning, i den tid du er på efterskolen, det betyder også at vi sørger for den rette overlevering til de ting du skal, når du er færdig som elev på skolen og skal videre med skole og uddannelse.

I 8. og 10 klasse er der obligatorisk brobygning, hvor du kommer ud og prøver forskellige uddannelser feks. STX og erhvervsuddannelser.

I 10. klasse vil du skulle lave en selvvalgt opgave, omhandlende dine fremtidige uddannelsesønsker, som forberedelse til dette, vil vi på klassen arbejde indgående med studievalg, erhvervsafklaring, økonomi under uddannelse osv.

I 9. klasse er der ikke indlagt erhvervspraktik som en del af årsskemaet, til gengæld har du mulighed for selv, at finde en praktik hjemme i dit lokal område og så afvikle praktikken i hhv. efterårsferien og vinterferien. Vi hjælper selvfølgelig med det praktiske omkring papirer og aftaler.

Nedenfor kan du se en vejledende plan for tider og indhold i studievejledningen gennem hele skoleåret.

ÅRSPLAN FOR VEJLEDNING

2. halvår 2017

September

 • Eleverne beslutter ønsker for brobygning

Oktober

 • Studievejlederen gennemgår uddannelsessystemet for eleverne.
 • Uge 42 - Grundlaget i Optagelse.dk starter - eleverne udfylder uddannelsesplan.
 • Uge 45 - Terninsprøver for 8. - 9. - 10. klasserne
 • Uge 47 - Brobygning for 10. klasserne
 • Introduktion til Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) for 10. klasserne i uge 50.
 • Ungdomsuddannelserne i jeres områder holder Åbent Hus arrangementer - vær OBS med det i dagspressen!!

December

 • Uge 50: OSO for 10. klasserne
 • Information til elever og forældre om procedure for tilmelding til ungdomsuddannelserne.

1. halvår 2018

Januar

 • Primo januar - www.optagelse.dk åbner for tilmelding til ungdomsuddannelserne.
 • Eleverne i 9. - 10. klasserne skal sammen med forældrene vælge uddannelsesønsker.
 • Uge 2 - opsamling på lærermøde om elever er egnet og ikke-egnet til ønsket (uddannelsesparathed)
 • Elever informeres om tilmelding på www.optagelse.dk
 • Prioriteterne er klar på www.optagelse.dk og eleverne i 9.- 10. klasse kan begynde at vælge ungdomsuddannelser. Inden uddannelsesvurderingen kan foretages af skolen, skal eleverne og forældrene under fanen "Uddannelsesønske" i www.optagelse.dk sikre sig, at elevens foreløbige tilkendegivelse af uddannelsesvalg er foretaget.
 • Senest den 15. januar 2018 skal uddannelsesparathedsvurderingen være afgivet af studievejlederen i www.optagelse.dk - elever der ikke er erklæret uddannelsesparate sendes til UU-vejledningen i hjemmekommunen!

Februar

 • Fra den 2. februar 2018 skal eleverne og forældrene udfylde den endelige uddannelsesønske - signeret og afsendt med digitalt signatur.
 • Senest den 26. februar 2018 skal forældrene have signeret og dermed er uddannelsesplanen sendt til www.optagelse.dk 

Marts

 • Det er forældrenes ansvar at få afsendt uddannelsesplanen (9. - 10. klasserne) til 1. prioritet senest den 1. marts

April

 • Uge 16 - Intro til ungdomsuddannelser for 8. klasse

Maj

 • Evaluering af vejledningen med eleverne

Juni

 • Ultimo juni sender efterskolen elevernes prøvekarakterer til www.optagelse.dk hvor eleverne derefter får besked optagelse på ungdomsuddannelserne.

 

VIGTIGT

Mere information om ungdomsuddannelserne findes i UddannelsesGuiden - www.ug.dk eller eVejledningen - www.evejledningen.dk 

EFTERSKOLERNES AFTEN

KILDEVÆLD 2017-18

DECEMBERSTÆVNE '17

FAGLIGHED

MUSIK

SPORT

MEDIE & KREA

REJSER

EVENTS

OPLEVELSER

DANS & SCENE

EUROCLASS