HISTORIE

Efterskolen Kildevæld blev i 1956 startet af Apostolsk Kirke i Danmark. Apostolsk Kirke er en evangelisk frikirke og et godkendt trossamfund i Danmark og ud over verden.

Skolen blev de første 25 år drevet ud fra Apostolsk Højskole - idag  Kolding Internationale Højskole

I 1980 byggede man en helt ny skole, som danner rammen om skolen idag, skolen er løbende renoveret og udvidet, så den idag fremstår som en moderne skole, med plads til 114 elever + 35 elever på Euro Class

Skolen har igennem tiderne modtaget elever fra 8. til 10. klasse og mange af dem har gået på skolen i op til 3 år.

Skolen har helt fra starten ønsket at være en skole, som var præget af positive kristne værdier med en høj faglig standard.


Samme skole flere navne:

  • I 1956 kaldte vi skolen Den Apostolske Ungdomsskole.
  • I 1976 skiftede vi navnet til Apostolsk Ungdomsskole eller i daglig tale AU.
  • I 1989 kom vi til at hedde Apostolsk Efterskole, fordi Undervisningsministeriet "byttede" Ungdomsskole ud med Efterskole.
  • I 1998 fik vi det navn den er kendt under i dag Efterskolen Kildevæld. Navnet henviser til den ådal der ligger i Koldings sydlige udkant tæt på skolen.

I 2007 overtog efterskolen Kongreshallen, som siden er renoveret og idag fremstor som en moderne ramme om skolens indendørs sportsaktiviteteter, siden har skolen fået en foredrags og samlingssal i umiddelbar tilknytning til skolen.

I 2009 valgte skolen at blive totalt røgfri, et valg som på alle måder har været positivt.

Som skole er vi altid igang med udvikling på et eller flere områder, da vi også i fremtiden har et ønske om at være et attraktivt førstevalg for rigtig mange teenagere.

I dag vil du opleve Efterskolen Kildevæld som en topmoderne efterskole, med lækre rammer både ude og inde. Ikke mindst vil du opleve en efterskole med en meget stærk og positiv kultur omkring trivsel, tryghed og livsglæde.

 

 

EK 2018-19

NYT!!

EK 2017-18

LANDSLEJREN 2018

FODBOLD CAMP

EUROCLASS

FAGLIGHED

MUSIK

SPORT

MEDIE & KREA

REJSER

EVENTS

OPLEVELSER

DANS & SCENE