E-sport 2018 - 2019

Som en del af skolens øvrige sportstilbud er det muligt at dyrke E-sport på Efterskolen Kildevæld.

E-sport er et valgfag på lige fod med de andre valgfag på skolen og der vil være tilknyttet en professionel træner.

Hvis man vælger E-sport skal man være opmærksom på, at man skal have minimum et fysisk sportsvalgfag eks. fodbold, håndbold o.lign.

Man spiller på skolens maskiner, da man må ikke medbringe egen stationære computer.

 

E-sport er et nyt tiltag og vi glæder os til at komme i gang og vi sætter "overliggeren" højt med et ambitiøs niveau!

 

Kontakt forstander Poul Jørgensen ved spørgsmål o.lign.