Fag oversigt

I forhold til skolegang og obligatoriske fag er vi som efterskole sidestillet med en folkeskole, idet vi har præcis de samme fag og de samme skriftlige prøver, som man har i folkeskolen.

Som skole har vi en ambitiøs tilgang til skolegang og arbejder målrettet og dedikeret for at hver eneste elev, får bedst muligt udbytte af sin skolegang.

Følgende er en oversigt over obligatoriske fag i 8., 9. og 10. klasse.

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk (Valgfag)
 • Fysik/Kemi
 • Biologi
 • Geografi
 • Idræt
 • Samfundsfag
 • Historie
 • Kristen Liv
 • Fællestime
 • Musical
 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk* (Valgfag)
 • Fysik/Kemi
 • Biologi
 • Geografi
 • Idræt
 • Samfundsfag
 • Historie
 • Kristen Liv
 • Fællestime
 • Musical

*Fransk tilbydes kun hvis man har haft fransk i 8. klasse og vil tage Folkeskolens afgangsprøve i faget.

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk* (Valgfag)
 • Fysik/Kemi
 • Idræt (Valgfag)
 • Samfundsfag
 • Historie
 • Kristen Liv
 • Fællestime
 • Musical

*Fransk tilbydes kun hvis man har haft fransk i 8. klasse og vil tage Folkeskolens afgangsprøve i faget.